Ο Ελεγκτής

Ένα κιάλι. Αυτό είναι. Να είσαι μακριά και να βλέπεις καλύτερα από αυτόν που βρίσκεται δίπλα. Να ξέρεις μια διαδικασία και να παρατηρείς την εφαρμογή της. Να σημειώνεις, να επισημαίνεις.

Τι κρίμα να χρειάζεται κάποιος τρίτος να το κάνει αυτό και να μην μπορούμε εμείς να είμαστε και μπρος και πίσω από το κιάλι.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *