Σημείο 1

Είναι ένα σημείο στην ζωή κάθε ανθρώπου που πρέπει να επαναλαμβάνεται. Το σημείο που στέκεται και βλέπει τι δεν πάει καλά. Το σημείο οπού πρέπει να κοιτάξει καλά γύρω του, να μετριάσει, να κρίνει, να αναλογιστεί, να κοιτάξει λίγο πίσω και μετά εκεί που θέλει να πάει μπροστά και τελικά να συμβουλευτεί την πυξίδα του. […]