#χαώνομαι

[χαώνομαι] . [σε καταστάσεις χωρίς τέλος] . [σε δουλειές] . [σε υποχρεώσεις]
[σε δουλειές και υποχρεώσεις που θα έπρεπε να είναι χαρές] . [και αναθέτω]
[ζητώ] . [υπενθυμίζω] . [γιατί δεν μπορούν να γίνουν όλα από έναν άνθρωπο]
[πρέπει όμως να οργανωθούν από έναν άνθρωπο] . [και σκάει η βόμβα]
[και ο ένας άνθρωπος καταρρέει] . [και δεν βρίσκονται ούτε καν 8 χέρια]
[να τον κουβαλήσουν]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *